Skånes Spol-Service

010-200 75 35

info@skanesspolservice.se

TJÄNSTER
Avloppsspolning
SPOLNING AV RÖR OCH AVLOPP

Avloppsstopp och igensatta ledningar orsakar
många onödiga översvämningar i fastigheter. Underhåll era avlopp med underhållsspolning, då
undviker man akutstopp och översvämningar både i och utanför fastigheten. Med vår nya metod går det snabbt och smidigt, till ett kundvänligt pris. Lagom spolningsintervall är vart annat år.

AKUTA STOPP OCH UNDERHÅLL
Regelbunden stamspolning (avloppsspolning) av avloppet är en billig investering. Det säkerställer att avloppsrören hålls fria för att kunna transportera bort allt avloppsvatten. Risken för stopp i avloppet som kan förorsaka vattenskador minskar då avsevärt. Om ritningar eller dokumentation saknas för rörsystemet, kan vi smidigt och enkelt skapa nya relationsritningar på era avlopp med hjälp av sondning. Teckna gärna ett serviceavtal med oss och få en låg fast månadskostnad.
Exteriör rens och tvätt
SKY VAC MED KAMERAINSPEKTION TAK- OCH FASADTVÄTT
SkyVac är en säker och kostnadseffektiv lösning för rensning av hängrännor. Det behövs inga liftar eller ställningar, arbetet kan utföras lätt och effektivt från marknivå upp till 16 meters höjd och samtidigt inspekteras med kamera. Taktvätt är ett billigt sätt att underhålla alla typer av tak. Öka livslängden på tak och fasad med fackmannamässig rengöring. Förebygg framtida skador och boka er taktvätt med Skånes Spol-Service AB.
Jour 24/7
DYGNETRUNTJOUR
När ni får ett akut problem. Med vår otroligt höga servicenivå och prisvärda jour hjälper vi er snabbt när olyckan är framme. Vi har alltid två bilar i drift under jourtid och chauförerna nås direkt på telefon 010-200 75 35, DYGNETRUNT! Vi erbjuder dygnetruntjour för allt ifrån lägenheter till fabriker, spolning till slamsugning.
Klottersanering

KLOTTERSANERING – MILJÖVÄNLIGT

Med bästa kunskap och materialteknik utför
vi miljövänlig sanering av all förekommande
klotter och med ett förvånansvärt bra resultat.
Vid upptäckt av klotter, ring oss omgående och
vi hjälper er med en återställning. Ju förr vi kan
åtgärda desto skonsammare blir saneringen.

Ett vanligt förlopp vid en akut JourutryckninG
Joursamtal
Översvämning
På plats och spolar
Sanering
Rivning
Avfuktning
Efter 2-4 veckor - fuktmätning/återställning
Jourrapport

Rörinspektion

Fräsning/Rotskärning

Filmning - T25 standard
Sondning - rörlokalisering

BESIKTIGA AVLOPPSRÖREN MED EN
TV-INSPEKTION.

Skånes Spol-Service AB utför rörinspektering enligt STVF – Sveriges TV inspektionsföretags normer. Där rengöring krävs föregås rörinspektionen av spolning.

När röret är fritt från avlagringar och sediment kan vi upptäcka sprickor, hål, inväxande rötter, förskjutningar, sättningar och dylikt. 

Vi levererar den filmade rörinspektionen på ett usb-minne samt en relationsritning om så önskas.

KOMPLETTERA HUSBESIKTNING MED
AVLOPPSINSPEKTION

 

Vanligtvis ingår inte kontroll av avloppet
i en husbesiktningskontroll. Det är en bra
idé att få veta om husets avloppssystem
är i gott skick. 

En filminspektion är inte särskilt kostsam
men ger dig en indikation ifall ni behöver
planera för en eventuell renovering.
Boka filminspektion i samband med en
underhållsspolning till ett förmånligt pris.

RÖTTER OCH AVLAGRINGAR

När rör blir igensatta med rötter från träd och växter eller annat som t.ex. murbruk och fett leder det till ett sämre flöde. Ibland blir det stopp i ledningarna, något som kan orsaka  omfattande översvämningar och därmed ge stora problem.

När inte rörspolning är tillräcklig genomför vi mekanisk
rensning av rötter och avlagringar i rörledningarna. En sådan åtgärd förlänger också livslängden på rören och risken för stopp med översvämningar som följd minskar.

Relinings metoden

Så här kan en stam se ut efter bara några år. Full med beläggningar.


Vi går in med en mekanisk kätting och rensar bort all beläggning. Resultatet blir ett runt och fint rör igen.

Vid rensning kan det förekomma hål på rörets svagaste delar. Nästa steg blir infodring av röret.

Här är röret infodrat med en strumpa ihop med en 2-komponent polymer (tätning/förstärkning). Stammen återfår sin fulla funktion till 100%. Driftsäkerheten blir precis som med ett nytt plaströr.

 

RELINING – EN SNABB OCH KOSTNADSEFFEKTIV LÖSNING
Efter cirka 30 år är de gamla rören oftast utslitna och behöver åtgärdas. Relining är ett
alternativ till stambyte där vi istället gjuter ett nytt rör inuti det gamla. Metoden med sitt
lilla ingrepp i fastigheten, gör att man kan vara kvar under pågående arbete, en snabb och
relativt störningsfri metod. Resultatet blir lika bra med ett ordentligt grundarbete och till en
betydligt rimligare kostnad.
Kontakta oss så berättar vi mer om totalrenovering av hela avloppssystem, lagning av akuta
skador eller relining i kombination med byte av avloppsrör.

VENTILATION
Tydliga tecken på när ventilationskanalerna börjar bli slitna, fukten i badrummet stannar kvar
längre eller du luktar matos från grannen. Då är det troligt att dina ventilationskanalerna
behöver en översyn. Skarvarna i självdragskanalerna urgröps med tiden och de börjar
läcka. Följdaktigen blir inomhusklimatet sämre och fukt vädras inte ut som det ska.
Risken för att bakterier och mögel får fäste är stor. Problemen med ventilationskanalerna
kan enkelt åtgärdas med hjälp av relining.
Kontakta oss så berättar vi mer.

RELINING – EN SNABB OCH KOSTNADSEFFEKTIV LÖSNING

Efter cirka 30 år är de gamla rören oftast utslitna och behöver åtgärdas. Relining är ett alternativ till stambyte där vi istället gjuter ett nytt rör inuti det gamla. Metoden med sitt lilla ingrepp i fastigheten, gör att man kan vara kvar under pågående arbete, en snabb och relativt störningsfri metod. Resultatet blir lika bra med ett ordentligt grundarbete och till en
betydligt rimligare kostnad. Kontakta oss så berättar vi mer om  totalrenovering av hela avloppssystem, lagning av akuta skador eller relining i kombination med byte av avloppsrör. 

VENTILATION

Tydliga tecken på när ventilationskanalerna börjar bli slitna, fukten i badrummet stannar kvar längre eller du luktar matos från grannen. Då är det troligt att dina ventilationskanalerna behöver en översyn. Skarvarna i självdragskanalerna urgröps med tiden och de börjar läcka. Följdaktigen blir inomhusklimatet sämre och fukt vädras inte ut som det ska. Risken för att bakterier och mögel får fäste är stor. Problemen med ventilationskanalerna kan enkelt åtgärdas med hjälp av relining. 
Kontakta oss så berättar vi mer.

Scroll to Top